0
Thiết Bị Cho Quán

Máy Pha BFC Aviator 2G/14/EL

332,800,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Delux 1G/4/EL

79,800,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Delux 1G/4/PL

68,380,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Delux 2G/11/EL

115,800,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Delux 2G/14/EL

149,000,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Galileo 2G/14/EL

168,000,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Galileo 2G/14/PL

128,000,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Junior ELA

51,800,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha BFC Junior ELE

59,800,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha EXPOBAR Zircon 1Gr

55,000,000₫
TẶNG NGAY Khóa Hướng Dẫn Pha Chế Cà Phê:Pha Phin Truyền Thống: Cà Phê Đen, Cà Phê Sữa, Bạc SỉuPha Máy Hiện Đại: Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Frappe, Mocha, Caramel MachiattoSpecification SheetĐể biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ HOTLINE: 090 678 3976

Máy Pha LA MARZOCCO GB5 AV (2G)

359,709,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế trị giá 2,130,000 VNĐTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cm05 kg Cà Phê Rang XayTẶNG NGAY

Máy Pha LA MARZOCCO GS3 MP (1G)

219,618,000₫
Bộ Dụng Cụ Pha Chế đi kèmTamper Nén Cà Phê 58mmCa Đánh Sữa 350mlCa Đánh Sữa 600mlHộp Đập Bã Cà Phê 15cmTẶNG NGAY Khóa Hướng Dẫn Pha Chế Cà Phê:Pha Phin Truyền Thống: Cà Phê Đen, Cà Phê Sữa, Bạc SỉuPha Máy Hiện Đại: Espresso, Americano, Cappuccino, Latte, Frappe, Mocha,...

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ NGAY
Hiển thị tất cả kết quả cho ""